Nezávislý blog Michala Jonáše o hrách všeho druhu

biscodemNejprve Bludr a pak také Games Tiscali informovali o protestu domácích vývojářů Bohemia Interactive (BI) proti reklamní kampani Codemasters. BI jako autoři původní Operace Flashpoint se ohrazují proti používání termínů “pokračování” a “návrat” původní Operace Flahpoint: Cold War Crisis, které má Codemasters, jakožto vydavatel Operation Flashpoint 2 používat ve své marketingové kampani ke své nové hře. Shrňme si fakta. Vývojáři původní Operace Flashpoint jsou BI, vydavatel byl Codemasters.

Codemasters vlastní ochrannou známku na název Operation Flashpoint. BI nyní protestuje proti výše uvedenému označování hry Operation Flashpoint 2, kterou vyvíjí přímo Codemasters,  jakožto pokračovatele původního titulu z pera BI Studia. Jelikož pracuji v agentuře, která se přímo specializuje na duševní vlastnictví, ptal jsem se na názor našich specialistů. A věc se má takto. Codemasters, jakožto majitelé ochranné známky na původní hru i druhý díl, mohou normálně uvádět svůj druhý díl jako nástupce, nebo chcete-li pokračování původní hry OFP.

Tím se nedopouštějí žádného protiprávního jednání. Pokud bude v marketingových materiálech uvedena věta typu: “Představujeme vám Operation Flashpoint 2, pokračování prvního dílu Operation Flashpoint: Cold War Crysis. “, je všechno v pořádku. Vzhledem k tomu, že na oba názvy má ochrannou známku Codemasters, jen těžko s tím mohou BI něco dělat. Nesmí ale Codemasters uvádět např. takovouto formulaci: “Představujeme vám Operation Flashpoint 2 od Bohemia Interactive, pokračování prvního dílu Operation Flashpoint: Cold War Crysis. “, nebo “Představujeme vám Operation Flashpoint 2, pokračování prvního dílu Operation Flashpoint: Cold War Crysis od Bohemia Interactive. “.

V obou případech by se mohla společnost Codemasters dopouštět tzv. nekalosoutěžního jednání a matení spotřebitele, protože oba výrazy mohou evokovat dojem, že i za druhým dílem stojí výrobce Bohemia Interactive, který dělal na jedničce a Codemasters se tak přiživuje na dobré pověsti BI. Ovšem výše uvedené teze jsou platné bez dalšího smluvního ošetření. Nevím, jestli autorská práva mezi oběma subjekty skutečně upravují další smlouvy, jak BI uvádí, ale pokud ne, je situace jasná. Pokud ano, pak záleží na tom, co je psáno a dáno smlouvami.

Bi se také ohánějí tím, že “veškeré duševní vlastnictví obsažené ve hře – s výjimkou slov Operace Flashpoint – patří Bohemia Interactive”, prý podle smlouvy s Codemasters. Je ale zajímavé, že BI nevlastní žádné patenty na obsah, nebo technologie obsažené v Operaci Flashpoint, ve vztahu k této značce. V českém, evropském, ani v americkém rejtříku patentů a užitných vzorů jsem na “Bohemia Interactive” nedostal žádný výsledek, tedy kromě ochranných známek na jejich další produkty.

Průmyslová ochrana softwaru je ošemetná věc, byť ji částečně upravuje zákon o právu autorském, ale v současnosti lze prakticky software jako technologii a nikoli dílo jako celek chránit jen v podobě součásti nějakého dalšího vynálezu, nikoli sám o sobě. Ale to je v tomto případě vedlejší. Když bych nebral v potaz nějaké další smluvní ošetření vztahů Codemasters-Bohemia Interactive, nemá BI žádný nárok na stažení výrazů, které uvádějí Flashpoint 2 jakožto pokračování a nástupce jedničky, ovšem za předpokladu, že se tam nebude vyskytovat jméno Bohemia Interactive.

Předpokládám, že to v BI sami moc dobře vědí a jejich protest je spíše kulišáckým zviditelněním jejich hry oproti více propagovanému konkurentu, i když jak říkám, netuším, jestli je toto mimo mantinely duševního vlastnictví nějak navíc smluvně ošetřeno, což by teoreticky mohlo situaci měnit. Ale pokud BI nezveřejní, že nějaké pasáže smluv opravdu existují, můžeme jim věřit, ale také nemusíme.